Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

stc 2007

ชื่อ : นายการุณณ์ ชางประยูร (KAROON CHANGPRAYOON)


การศึกษา


ปริญญาตรี : คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์  สาขาการประชาสัมพันธ์และโฆษณา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เกียรตินิยม)
ปริญญาโท :คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ปัจจุบัน 

 

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์ความรู้
 • วิทยากร / นักพูด
 • ฯลฯ

 

ประสบการณ์

 

 • ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ กิฟฟารีน แชนแนล
 • Knowledge Development Specialist บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • รองผู้อำนวยการ และวิทยากรสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด STC
 • ครูสอน การแสดง พิธีกร บุคลิกภาพและการร้องเพลง สถาบันสอนการแสดง คาแรกเตอร์คลับ
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์ Business One (คอลัมน์ Share Vision)
 • คอลัมน์นิสต์ นิตสาร Business Owner (คอลัมน์ GURU)
 • บรรณาธิการ ช่างภาพ และผู้สื่อข่าวบันเทิง นิตยสารคู่รักดารา คู่ขวัญบันเทิง 
 • วิทยากรอบรม ผู้ประกาศข่าววิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 • ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรายการ ณ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7) 
 • ผู้ประกาศและ Rewriter บริษัท เนชั่น บรอดคาสติ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด 
 • ผู้ดำเนินจัดรายการสายตรงสนามเลือกตั้ง,เก็บตกจากเนชั่น,คุยกับลุงแจ่ม,เงินทองต้องรู้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เนชั่น ชาแนล
 • วิทยากรฝึกอบรมการเป็นผู้ประกาศในโครงการสานฝันผู้ประกาศหน้าใหม่ครั้งที่ 2 และ 3 ให้ บริษัท เนชั่น บรอดคาสติ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร Chief PR. Professional ให้ข้า ราชการระดับ 7 จำนวน 4 รุ่น ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ,เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการ สื่อสารด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ณ กรมอุตุนิยมวิทยา 
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประสานงานเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
 • วิทยากรฝึกอบรมการเป็นผู้ประกาศและการอ่านข่าวให้ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือ 
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ การพูดเสนอผลงานเทคนิคการเจรจาต่อรอง และเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ 
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นพิธีกรและการพูดในที่สาธารณะให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ชั้น 3) ศาลาว่าการกลาโหม 
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรและการพูดในที่สาธารณะ ของ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อฯ ให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ Greenpeace 
 • ผู้ดำเนิน รายการ เล่าสู่กันฟัง ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 
 • วิทยากรฝึกอบรม เรื่องบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษ ให้ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
 • วิทยากรพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศ เรื่อง "เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน" ให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 • วิทยากรพิเศษ เรื่อง "การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง" ให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 • วิทยากรพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการที่ประสบความสำเร็จ"ให้นิสิตภาควิชาการจัดการฯ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 150 คน ณ ห้อง F 402 อาคาร F ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 • วิทยากรพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้ภาษาสำหรับเจ้าของธุรกิจ" ให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 • วิทยากรพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศ ให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • วิทยากรพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศ ให้นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
 • วิทยากรพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศ ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • วิทยากรพิเศษ ให้ผู้จัดการหัวหน้าศูนย์ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง service mind
 • วิทยากรพิเศษ ให้ บริษัท ยามาฮ่า (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง บุคลิกภาพ / การสื่อสาร / service mind และ call center
 • วิทยากร พิเศษร่วมรายการฮอตไลน์คลายเครียด ทาง ช่อง 1
 • นักแสดง ละครเวที เรื่อง อาวเวอร์ทาวน์ ของ บ.แกรมมี่ เทเลวิชั่น
 • เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และเพลงต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก 
 • ร้องเพลง ประกอบละครเรื่อง Dragon’s words (มังกรพ่น คำ) 
 • วิทยากรรับเชิญ รายการสี่แยกข่าวไอทีวี ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี 
 • ฯลฯ

 

ผลงานที่ผ่านมา

 

 • รองชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ จาก ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่1
 • รางวัลชนะเลิศการร้องเพลง To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
 • คอลัมน์ Career Tips จุลสาร Hello Giff
 • คอลัมน์ Health For Fun จุลสาร Hello Giff
 • บทความธุรกิจเรื่อง กลยุทธ์เพื่อความเป็นต่อทางธุรกิจ คอลัมน์ Share Vision  หนังสือพิมพ์ Business One
 • บทความธุรกิจเรื่อง บุคลิกภาพที่สังคมคาดหวังจากคุณ คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง ถามจริงๆ รู้จักลูกค้าของตัวเองหรือเปล่า คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง พร้อมรับมือกับปี 2556 หรือยัง? คอลัมน์ GURU    นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง ตีตื้นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2012 คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง รู้ไหม บริหารสมัยใหม่ต้องใส่อะไรเพิ่ม คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง เหนื่อยไหม? หากใครๆ บอกว่าคุณคือมืออาชีพ คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง วิธีรับมือกับความแตกต่างที่ไม่แตกแยก คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง ยุคนี้ไม่แข็งไม่ได้แล้ว คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • บทความธุรกิจเรื่อง (ดัด) จริตพิชิตความสำเร็จ คอลัมน์ GURU นิตยสาร Business Owner
 • ฯลฯ